Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

Văn nghệ tổng kết Năm học 2016 - 2017