Địa chỉ: Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non Thị trấn Phố Mới

Thị trấn Phố Mới, Huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh